Tencent – världens största investmentbolag

Världens snabbaste produktutveckling?
23 August, 2018
Vikten av att känna sin kund, även i Kina.
27 August, 2018

Tencent – världens största investmentbolag

Har du någon gång reflekterat över hur många appar du använder i snitt under en dag? Skulle du klara dig med endast en app utan att din vardag skulle förändras i en negativ bemärkelse. I Kina gör du det med appen WeChat som kombinerar alla funktioner vi har i Facebook, Google, Swish, Instagram, Messanger, Foodora, Uber, Spotify, mobila betalningar och så mycket mer. WeChat är bara ett exempel på en stor teknisk innovation som vi kan använda som case för att undersöka och reflektera över den snabba tekniska utveckligen som sker i Kina. Vi kommer även att komma in på varför det är viktigt att förstå och vara ödmjuk till kulturella skillnader och arbetssätt som existerar här.

För att snabbt djupdyka i detta vill jag prata om mer än bara WeChat, jag vill nämligen ta upp appens grundare, bolaget Tencent. Tencent är världens största investment bolag och ett av världens största gaming- och techbolag. Bolaget grundades 1998 med deras första tjänst QQ, som var en kopia av en redan existerande message tjänst. Idag har både QQ och hela bolaget utvecklats och lämnat ryktet som copycat. Bolaget har idag över 100 dotterbolag samt stora investeringar globalt i olika techrelaterade tjänster. För att bryta ner detta i något mer konkret, men kanske inte mer lättsmält kommer därför lite snabb fakta i siffror:

* QQ har idag 300 miljoner aktiva användare varje månad.
* WeChat har 1 miljon aktiva användare
* QQ music har 800 miljoner aktiva användare
* Under 2017 var gaming mer än 40% av Tencents intäkter.

Trots att Tencent är ett enormt globalt bolag med ett stort antal användare och investeringar är bolaget relativt okänt utanför Kina. Exempelvis är många av tjänsterna i WeChat begränsade för oss västerländska användare då appen kräver kinesiskt bankkort för betalningar etc, vilket bör var något som kan komma att ändras i och med global spridning. Detta är även intressant med tanke på den digitala censur som existerar i Kina samt antal invånare. Att Tencent har så många aktiva användare och så stor makt inom techbranschen är även direkt kopplad till att Kina har en stor marknad att erbjuda. Att begränsa en tjänst till att endast fungera i sin helhet om du har ett kinesiskt bankkort får inga större konsekvenser om den kinesiska marknaden har utrymme för ditt bolag. Den digitala censuren som existerar som ett filter över internet i Kina och antal invånare har medfört att Tencent haft unika möjligheter jämfört med företag i väst att utvecklas i denna omfattning och snabbhet i sin lokala marknad. Men något som kanske är ännu mer unikt i detta när vi talar kring censur och storlek kring marknad är just alla möjligheter och den potential som kommer med den data som samlas in av bolaget. Det är just datan som Tencent har utnyttjat till sin fördel på ett sätt som ett bolag i väst inte kan göra. Tencent kan optimera allt de gör med hjälp av just big data. Denna data har potential att inte bara underlätta vår vardag utan även rädda liv tillsammans med AI. Men med data så kommer även frågor kring personlig integritet och makt in. Hur ska vi som ett västerländskt land ställa oss till detta och hur fortsätter vi vår tekniska utveckling tillsammans med techjättar som Tencent som har och just nu använder datan på annat sätt än vi?

Som civilingenjörsstudent som också har stort intresse för både teknik och etik är detta något som fascinerar mig enormt mycket. Var går min och Sveriges gränser för vad vi tycker är okej att dela med oss av om vi vet att det skulle underlätta vår vardag eller gör oss mer säker i olika miljöer? Mina värderingar och erfarenheter är sjävklart färgade av västerländsk kultur, arbetsförhållanden och arbetssätt, media, utbildning och mycket mer. En hel del hade nog ändrats om min vardag och min omgivning hade ändrats. Vad som hade varit viktigt och obetydligt hade kanske ändrat plats, samt värderingar som jag har nu hade kanske inte varit viktiga om jag hittade ett större värde i något som påverkade mitt liv i någon positiv riktning som jag idag inte ens ser. Det är något som är viktigt att komma ihåg när vi reflekterar och analyserar andra marknader och tillvägagångssätt. Därför är även Tencent och den kinesiska utvecklingen inom både teknik och ekonomi inspirerande även om alla inte delar deras tillvägagångssätt. Det är ofta något jag tycker vi missar när vi just talar om Kina och deras utveckling. Under min utbildning så har endast Kina använts som case eller nämnts när vi talat om miljö och hållbarhet, mänskliga rättigheter, copying och politik – och då oftast med en negativ inriktning eller vinkel. Varför kan vi inte tala om de stora framgångarna samtidigt som vi tar upp det vi anser är negativt eller inte stämmer överens mer våra värderingar? Varför exkluderar vi ofta Kina i dessa sammanhang när vi faktiskt kan lära oss av det som de gör bra också? Den tekniska innovationen i just tjänsten WeChat är ett bra exempel där vi kan lära oss mycket hur just teknisk utveckling, ett gigantiskt bolag och konsumentbeteenden.

För att summera detta inlägg vill jag avsluta med några öppna frågor som kan vara bra att reflektera kring:

– Har Kina identifierat ett värde i big data som är större än de farhågor vi i Sverige har kring dataitegritet?

– Vad kan vi i Sverige göra för att fortsätta vara innovativa och konkurrenskraftiga, trots våra etiska skillnader och marknadsstorlek?

Jag har inga tydliga svar idag, men den här resan har satt en tanke i rullning och jag känner mig hoppfull att vi tillsammans kan landa i något som kan hjälpa oss i rätt riktning.

/Melissa Eklund

Comments are closed.