Självkörande fordon – varför de bör tillåtas omgående

Will China experience full-blown country depression?
9 October, 2018
Kollektivtrafik-bolagens roll
30 October, 2018

Självkörande fordon – varför de bör tillåtas omgående

Det går inte en vecka utan att självkörande fordon nämns i någon utsträckning. Ett teknisk framsteg sker, en ny conceptbil lanseras eller en etablerat bolag annonserar en satsning på autonoma fordon. I en era av hård konkurrens och där mjukvaruutvecklingen driver värdeökningen för alla fordon, så är satsningarna en naturlig del av utvecklingen för att skapa mervärde för kunder, miljö och samhälle. I detta finns dock ett stort problem: i samma andetag som de tekniska lösningarna och möjligheterna nämns, så finns det alltid någon som pratar om de stora riskerna med självkörande bilar.

Det måste sluta nu!

Istället föreslår jag ett sätt för Sverige att ta greppet om självkörande teknik och anamning av tekniken i samhället. Nedan följer anledningen hur och varför.

Introduktion till självkörande fordon

Först krävs dock en genomgång och definitioner om vad jag pratar om när jag säger självkörande fordon. Den utopiska bilden av dessa fordon är att styrs med röstkommando och inte har någon ratt ligger långt i framtiden. Men sanningen är att många av dagens moderna bilar uppfyller kraven för att klassas som självkörande Nivå 1 enligt den internationella standarden (J3016 – SAE International). Skalan består av 6 nivåer som innehåller krav på olika system, men framför allt fördelas ansvar för system mellan människa och maskin. Nedan följer en förenklad genomgång av varje steg i standarden:

Definitioner: Föraren hänvisar till den mänskliga person som styr fordonet. ADS (Automated Driver System) hänvisar till systemet som kontrollerar fordonet.

Nivå 0 – Ingen autonomi finns. Föraren styr bilens fart och riktning, men tar hjälp av t.ex. farthållare för att hålla hastigheten.

Nivå 1 – ADS kontrollerar longitudinella eller laterala rörelser, men kan ögonblickligen avaktiveras av föraren. Föraren bedömer när ADS är lämpligt och ansvarar för att överse ADSen, ha uppsikt över trafiken och kan ta över körningen när som helst. Föraren ansvarar för fordonet oavsett om hen eller ADSen styr, och ansvarar därmed för att undvika olyckor. Tänk adaptiv farthållare (SAE exkluderar dock vissa aktiva säkerhetssystem från sin bedömning, men det är tekniska detaljer)

Nivå 2 – ADS kontrollerar longitudinella och laterala rörelser. I övrigt samma krav som Nivå 1. Tänk en avancerad lane-assist med adaptiv farthållare (ADS både styr bilen och farten) eller tidiga versioner av Teslas Autopilot. Här är vi idag.

Nivå 3 – ADS kontrollerar fordonet, men kan även upptäcka och agera på objekt och händelser runt omkring sig (OEDR, Object and Event Detection and Response). ADS hanterar alla körhändelser och förhindrar olyckor, men varnar föraren att ta över om den närmar sig sina tekniska ramar. Föraren kan även ta över körningen och är kapabel att köra om så krävs. Vissa hävdar att Tesla’s Autopilot är här då den kan upptäcka och agera på olyckor framför den, men föraren klassas fortfarande som ansvarig för fordonet.

Nivå 4 – Nu blir det spännande! – Föraren ansvarar för att aktivera ADS vid lämpligt tillfälle. Vid aktivering blir föraren en passagerare! ADS kontrollerar alla aspekter av körningen och besitter även ett reservsystem för kontroll av fordonet. Föraren kan begära att ta över kontrollen av fordonet, men det sker inte direkt som i ovanstående nivåer. Om ADS går utanför sina tekniska ramar, eller föraren inte ger input på systemets begäran, går fordonet in i ett minimum risk condition.

Nivå 5 – Full autonomi. Ratt eller styrreglage för passageraren i föraresätet är valfritt.

Det klassiska etikproblemet – vem ska bilen köra över?

Du har säkert hört följande berättelse.

Du sitter i ditt självkörande fordon i stadsmiljö. Plötsligt kommer en kvinna med barnvagn ut från ena sidan gatan, och samtidigt kliver en äldre man ut i gatan på andra sidan. Fordonet hinner inte stanna. Vem kör den på?

Svaren på frågan leder även snabbt in på vem som bär ansvaret vi en sådan incident. Men min motfråga är: behöver vi ha någon som är ansvarig? Och främst av allt: vem bär ansvaret för alla liv som går till spillo genom att inte införa tekniken i större skala? Slutligen: behöver vi ens besvara frågan innan vi tillåter självkörande fordon?

Om alla potentiella situationer ska ha svar ett innan vi tillåter självkörande fordon i någon utsträckning så kommer tekniken aldrig anammats av samhället.

Självklart behöver frågan besvaras på sikt för att fullt ut tillåta självkörande fordon inne i våra städer som är konkurrenskraftiga mot alternativ. SLs försök med självkörande bussar ska hyllas, men att glida fram i 11km/h i innerstäderna är inte hållbart på sikt.

Därtill skapar självkörning på Nivå 4 & 5 en drastiskt annan utmaning för samhället. Hur ska man få medborgare att anamma en teknik som media rapporterat som farlig i åratal? Hur ändrar vi mindset och inställning hos 10 miljoner personer för att anamma en teknik som kan minska miljöpåverkan, trafikmängd och säkerhet? Trots att tekniken mognar dag för dag så skapar detta ett enormt förändringsledningsprojekt!

Förslag för att sätta Sverige i en ledande position för självkörande fordon & påbörja förändringsledningen

Om självkörande fordon är riskabelt i städer, och vill göras i andra situationer än att åka i minibussar i 11km/h, så krävs det en annan infallsvinkel. Frågan blir därmed: var hittar vi stora fina vägar som underhålls väl och har minimalt med hinder?

Svar: På svenska motorvägar utanför städer

Därmed följer förslaget: att tillåta alla typer av självkörande fordon Nivå 4 på svenska motorvägar utanför städer. Stockholm-Gävle. Stockholm-Västerås. Stockholm-Jönköping. Göteborg-Malmö. Tänk att på de sträckorna kunna sätta sig i en bil, köra ut på närmsta motorväg, styra bilen förbi bebyggelse och sedan klassas som passagerare. Du är inte ansvarig för var som händer bilen, utan kan sova, jobba eller kolla film. När en stad passeras klassificeras du återigen som förare och måste ge aktivitetsinput och vara beredd att kontrollera vid händelser när människor kan skapa oväntade hinder. En drastiskt steg från idag, men tänk på möjligheterna:

Jobb och innovationer skapasnär Sverige blir det ledande landet för att testa, sälja och nyttja självkörande teknik. Alla världens fordonsbolag kommer att fokusera sina insatser i Sverige för att sätta sina produkter i en riktig miljö. Vidare möjliggör det även för allmänheten att testa på och vardagligen använda tekniken på begränsade sträckor. När grundpelarna i förändringsledning kräver förändring av beteende och mindset (KotterAnderson & Ackerman Anderson) så måste det finns tillfällen göra detta. Lägg till en stor medial uppmärksamhet på teknikens positiva och negativa sidor som skapar en allmän debatt.

Säkerhetssynvikeln är såklart jätteviktig, därav att förslaget begränsas till våra största vägar med minimalt antal oväntade hinder från människor och djur. Om du tycker det känns läskigt att släppa kontrollen av din bil till en dator uppmanar jag dig att omedelbart boka en provkörning av en Tesla och testa deras Autopilot! Det är en magisk upplevelse! Om du däremot är bekymrad över att ansvaret från olyckor flyttas från förare till system, besvara då frågan vem som ansvarar för de skador och liv som trafiken skapar när tekniken som kan minska dem inte tillåts?

Men främst vill jag belysa möjligheterna ur ett miljöperspektiv. Studier visar att självkörande fordon kan minska utsläppen med 50-60% från dagens nivåer (Källa 1Källa 2Källa 3). Har vi råd att negligera de möjligheterna med tanke på miljöutmaningarna vi står inför?

Självkörande fordon kommer inte lösa varken miljökrisen eller nollvisionen i trafiken. Men det kan hjälpa oss framåt på flera områden.

Var står du i frågan?

/ Axel Ingo 

 


Denna artikel är skriven av en av våra mest flitiga deltagare när det kommer till att skriva artiklar, fortsätt att följa Axels intressanta diskussioner och inlägg här.

Comments are closed.