Nu får näringslivet följa med!

Ska vi blunda för det vi inte vill se?
16 January, 2019

Nu får näringslivet följa med!

Vi lever i en spännande tid. En tid av stora förändringar som helt revolutionerar världen såsom vi känner till den. Vi står inför globala utmaningar som kräver samarbete över nationsgränser i en tid där digitalisering och AI både känns skrämmande och nyskapande.

I detta är Sverige på många sätt unikt. Tidigt förstod vi vikten av att blicka globalt; vi har genom politiska reformer och en framåtanda legat i täten kring innovation, öppenhet och alltid med en vilja att utmana status quo vilket har resulterat i flera framgångsrika globala företag som Volvo, IKEA, H&M, AstraZeneca, Spotify och Skype. Företag som idag satt fokus på hållbarhet i alla tre dimensioner; socialt, ekonomiskt och för miljön. Om Sverige ska fortsätta att vara hem till världsledande företag och sätta riktning mot en hållbar värld, måste vi blicka brett och förstå världen som den ser ut idag, och för det behöver vi förstå Kina.

Kina är idag en ledande aktör inom många sektorer, de har på bara några år utvecklats från produktionsland till ett land med en stark entreprenörskapskultur. År 2025 väntas 250 miljoner medelklassfamiljer i Kina att vara redo att konsumera produkter och tjänster precis som vi, vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter och ligger till grund för varför vi bör flytta fokus från väst till öst.

Explore China initierades för att inspirera unga talanger att se bortom landets gränser, att uppleva omfattningen och hastigheten på det som händer utanför Sverige och att förstå den roll de kan spela i det sammanhanget. Efter en lyckad första omgång, där 16 studenter av 777 sökande, fick följa med till Kina för att under två veckor möta världsledande företag och träffa lokala entreprenörer, har intresset från näringslivet varit stort. Därför öppnar vi nu upp Explore China Executive.

2019 kommer vi att ge ett antal ledare från näringslivet möjlighet att utforska Kina tillsammans med oss. Under fem dagar kommer vi att besöka de företag och personer som just nu intar världsledande positioner. Vi kommer att möta en ny generation kinesiska entreprenörer, som inte bara bygger upp innovativa företag utan också vågar drömma stort och därmed förändrar världen.

Vi ser inte detta som något trevligt att göra, utan avgörande för att svenska företag ska förbli konkurrenskraftiga och att unga talanger ska förbli anställningsbara globalt.

Mer information hittar du här; https://explorechina.se/executive/

Comments are closed.