Mobila betalningar – hur långt efter Kina är vi egentligen och vad kan vi lära oss?